U bent hier

Gedenkvormen

Op de 18 begraafplaatsen in Gent zijn heel wat grafmonumenten terug te vinden die belangrijk zijn omwille van hun kunsthistorische, volkskundige, sociale en/of landschappelijke waarde. Mensen die kiezen voor zo’n grafmonument kunnen een subsidie krijgen voor de restauratie ervan. Via deze link vindt u het stedelijk reglement.

Algemene informatie over overlijden kan u hier vinden. U kan ook terecht bij het loket Overlijden van de Stad Gent op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16 uur.
Op dinsdag kan u ook na afspraak komen tussen 16.30 en 19 uur, op zaterdag na afspraak tussen 9 tot 12.30 uur.
Op donderdag is loket Overlijden gesloten.

Laatste wilsbeschikking

Naast het testament kunnen wensen over de gedenkvorm die u na uw dood verkiest ook opgenomen worden in een laatste wilsbeschikking. Dat houdt in dat u in de dienstencentra of bij de dienst Bevolking van de Stad laat registeren of u begraven of gecremeerd wil worden, welke gedenkvorm u verkiest, volgens welke geloofsovertuiging u uw uitvaart wil en de plaats van begraving of uitstrooiing. In deze laatste wilsbeschikking kan u ook het uitvaartcontract dat u met uw uitvaartverzekeraar of begrafenisondernemer afsloot, opnemen.
Als er geen specifieke wensen van de overledene bekend zijn dan beslissen in principe de naaste verwanten.
Het formulier van een laatste wilsbeschikking vindt u HIER.

Meer algemene informatie kan u HIER vinden. U kan ook terecht bij het loket Identiteit en verhuizen in het Administratief Centrum Zuid op het nummer 09/210.10.10 of in de dienstencentra.